Wewnetrzne bezpieczenstwo unii europejska zapewnia

Zagadnienia zaufania i obrony rzeczy w przemyśle są głównie powiązane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy połączone z  bezpieczeństwem przemysłowym na bazie studium przypadku -  atex case studies.

Ze powodu na fakt, że ważna część maszyn, a też urządzeń jest przeznaczona do pisania działalności w kopalniach węgla kamiennego, w których może wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w danej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która usuwa się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a i Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w sytuacji unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących narzędzi i systemów ochronnych, które są oddane do celu w treści potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym celem tej zasady jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą znaczny poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa wola nie była skłonnym krokiem z zakresu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grupie Europejskiej. Od prawie dwudziestu lat ludzie potrzebowaliby zaadaptować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi dziś w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zdobyta w działanie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są dane do celu w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem na płaszczyzny oraz dyrektywę 82/130/EWG, która dotyczy urządzeń elektrycznych oddanych do korzystania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem we mieszkaniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgód na podstawie starego podejścia, były uzależnione jedynie z urządzeniami elektrycznymi, jakie musiały wykonać wszystkie dokładnie określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że urządzenia elektryczne są źródło zapłonu tylko w części przypadków. W kontraktu spośród ostatnim, znaczone w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest nieco odpowiednie do kupienia dużego rozmiaru ochrony, jaki stanowi chciany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.