Strefa 1 zagrozenia wybuchem

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to obraz normatywny, który przenosi się również do urządzeń jak oraz stylów ochrony. Omawiane urządzenia poświęcone są w centralnej wadze do wykorzystywania ich w odległościach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Zasada taż jest faktem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994.

Ale w naszym systemie prawnym została wprowadzona na platformie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem zasady jest przede każdym zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich uzyskujących się do narzędzi i systemów ochronnych oddanych do spożycia w powierzchniach zagrożonych wybuchem właśnie metanu albo też pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednak zastosowanie jeszcze do urządzeń a dodatkowo systemów ochronnych oddanych do spożycia w strefach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że równocześnie omawiana informacja dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Urządzenia te przeznacza się do celu poza omówionymi strefami a które działają na bezpieczne funkcjonowanie do narzędzi oraz systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej dyrektywy nie daje się między innymi do produktów medycznych, które użytkowane są w centrum medycznym. Nie traktuje się jej także do sprzętu przeznaczonego do celu domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada specjalne wymagania, które zwrócone są w konkretnych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, które spotykają się w Dodatku nr A do informacji 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O odpowiednich wymaganiach zwiększających zaufanie oraz pomoc zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy książki w terenach z atmosferą wybuchową". Narzędzia i systemy ochronne potrafią stanowić przedmiotem innych dyrektyw, dotyczących różnych wymiarów a jakie dodatkowo przewidują danie na nim znaku CE. Znak ten powinien stanowić otwarty, czytelny i stały. Obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE. Bronienie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.