Sposoby gaszenia luku elektrycznego

Pożary, które występują w cichych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę dostosowuje się w pomieszczeniach, w jakich objętość wynosi około 500 m3. Powinny obecne żyć pomieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie może żyć wykorzystana, ze powodu na jej dużo prosty ciężar właściwy, co odkłada się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej ponadto jest kilkoro efektywne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których uzyskuje się parę wodną do bezpieczeństwa i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy rzuca się też do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią stanowić ugaszone w efekcie związku z wodą.

Para wodna zapewne być również stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim wyjątkowo ekonomiczne im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w przestrzeni spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w zakresie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest znacznie dużo efektywny przy użyciu pary nasyconej, która serwowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.