Rola i zadania menedzera

Współczesna gospodarka stawia przed managerami znacznie szerokie wymagania. Z jednej strony zarządy firm oczekują realizacji wyników, niekiedy niezwykle wyśrubowanych a czasem nawet nierealnych. Z innej strony zasady odpowiedzialnego społecznie biznesu nakładają obowiązek etycznego zachowania i unikania wątpliwych moralnie zachowań.

Jest nadal ludzki wymiar problemu. Manager, którego zagadnieniem jest zarządzanie siecią sprzedaży, musi myśleć o personel na tyle, na ile jest wówczas możliwe. Ciągłe rotacje niezadowolonego personelu nie ułatwiają w realizacji zadań biznesowych, mało tego, mogą utrudniać kolejne rekrutacje w przyszłości.

Dużym udogodnieniem w takiej sprawy są nowe systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Dane, jakie gromadzą oraz zmieniają, znacząco przyspieszają procesy decyzyjne. Mogą na dowód być ewidencji urlopów. Cyfrowa obróbka wniosków urlopowych i absencji na bieżąco pokazuje stan osobowy. Dzięki temu osoba, której celem jest polecanie siecią sprzedaży, w jakiejkolwiek chwili wie, ile osób ma nowych w książce a ile osób ma nieobecność.

Jednak nowe oprogramowanie erp wtedy nie tylko ewidencja absencji. Gromadząc możliwości finansowe znacząco przyspieszają pracę działów księgowości. Dzięki temu firma zajmuje na bieżąco przygotowaną dokumentację podatkową, łatwo tez określić ewentualny owoc i związek kosztów w tworzonym przychodem. Systemy też mogą i przetwarzać dane dotyczące sprzedaży oraz tak je analizować, podając dokładne informacje. Dowiemy się z nich, ze na dowód szczyt zainteresowania klientów wychodzi na piątkowe popołudnia, natomiast we wtorkowe ranki jest niewielki. Dzięki temuż potrafimy odpowiedni zaplanować grafik dla ludzi i zapewnić pełną obsługę w najbardziej poważnych sprzedażowo godzinach. Potrafimy też wprowadzić ciekawe promocje, aby przyciągnąć użytkowników w martwych okresach. To wszystko służy jednemu- podnosi zarządzanie sprzedażą na znaczniejszy poziom, pomaga mieć mniejszymi zasobami lepsze rezultaty. Niezależnie, czy manager posiada na tyle silny umysł oraz zdrową wiedzę, by czynić to własnoręcznie, czy wykorzystuje nowoczesne oprogramowanie.