Gastronomia europea

Powstający z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to nazwa interaktywnego procesu szkolenia, podejmującego się za pośrednictwem technik związanych z szkołami psychologicznymi. Istnieje ostatnie sposób szkolenia pracowników polegający na realizowaniu procesu decyzyjnego w punktu zaspokajania ich potrzeb zawodowych, co pomaga jednym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzroście tudzież umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego modelu działania są coachowie, którzy chodzą ze znajomymi odbiorcami na różnych płaszczyznach np. w stosunku spośród ich biznesem, rozwojem prace zawodowej, a dodatkowo omawiają kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z różnymi ludźmi.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie lepszych decyzji, pełniejsze wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji, określenie naszych planów oraz skupienie na optymalizacji działań zmierzających do ich dokonania. Coaching stanowi proces samodoskonalenia, którego najważniejszym projektem jest poprawienie pewności siebie klienta tudzież okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych zmian w oparciu o jego własne projekty i programy intelektualne. Pozostałymi cechami charakterystycznymi w ćwiczeniach dla  pracowników w budowie coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada prawa wyznaczać klientowi żadnych informacji; nie uczy ludzi, tylko usprawnia im w ciągu pokazywania się; jest stworzony na bazie pytań oraz stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; planem jest dostarczanie do świadomego dokonywania zmian.